Deelprojecten

Verschillende delen als begin van het geheel…

Het restaureren van de 102.000 stenen, de interviews met de ooggetuigen, de exposities in zowel Nederland als Duitsland, de markeringen die langs de spoorlijn gerealiseerd gaan worden en het verzamelen en documenteren van de stille getuigen uit die tijd waren de wezenlijke onderdelen van het project „Op de weg van Anne Frank“.

Deze activiteiten was slechts het begin van de gestaag groeiende gedachte om in actie te komen tegen het vergeten van één van de verschrikkelijkste episoden uit de geschiedenis van de mensheid.

Omdat er vanaf het begin van het project grote interesse van de media was en er uitgesproken netwerken was ontstaan, opende de poorten naar nieuwe informatie, mogelijkheden en nieuwe vormen van samenwerking. Hiervoor willen we alle deelnemers graag bedanken.

 

Mede mogelijk gemaakt door


Het project "Op de weg van Anne Frank 'is voltooid.
Deze website documenteert het projectwerk en presenteert de resultaten aan het publiek.